Ochrona danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) informujemy, iż:

  1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych będzie: Partner-Alma Stach, Król Sp. J. ul. Ceglarska 4, 34-600 Limanowa;
  2. Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą w celu:- przygotowania oferty / zamówienia, zawarcia i wykonania umowy łączącej strony zgodnie z Kodeksem Cywilnym, wykonania ciążących na Nas obowiązków np.: wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych; procedowanie w zakresie postępowania reklamacyjnego, etc.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazane: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podwykonawcom współpracującym w zakresie niezbędnym do wykonania usługi montażu/serwisu, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, obsłudze prawnej;
  4. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania umowy, rozliczeń po jej zakończeniu oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, etc.
  5. Posiadasz prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy realizację usługi, o którą wnosisz.
  7. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.