MB-WG60

System Profili Izolowanych Termicznie MB-WG60 przeznaczony jest do budowy ogrodów zimowych oraz innych konstrukcji, takich jak oranżerie, werandy czy pracownie (pokój hobby).

System Ogrodów Zimowych będzie występował w formie konstrukcji modelowych oraz w rozwiązaniach architektonicznych projektowanych indywidualnie w połączeniu z systemem ściany osłonowej MB-SR50, gdzie profile tego systemu umożliwiają budowę dachów o bardzo dużych długościach krokwi.

Główną ideą systemu jest możliwość budowania ciepłego dachu opartego na profilach słupków, z możliwością wpinania w ściany pionowe dowolnego systemu okien i drzwi MB, oraz umożliwienie kształtowania dowolnej, nawet najbardziej skomplikowanej geometrii dachu w przestrzeni.

System Ogrodów Zimowych MB-WG60 spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, izolacji termicznej, wentylacji niezależnie od warunków pogodowych. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie faktu łatwości prefabrykacji oraz montażu profili tego systemu.

Najważniejsze zalety i cechy szczególne systemu MB-WG60:

  • Ciągła wysoka izolacyjność termiczna w obszarze naroża szyby zespolonej przy przejściu ściana – dach zapewniona dzięki wprowadzeniu specjalnego profilu HPVC, który służy również do mocowania profilu szklenia, nie ograniczając przy tym grubości szklenia. Profil HPVC umożliwia także łatwe wprowadzenie szyby schodkowej z wypuszczoną krawędzią zewnętrzną, co jest istotne dla małych kątów nachylenia dachu
  • Profile krokwi wykorzystujące przekładki komorowe nowej generacji zwiększające izolację termiczną oraz wytrzymałość, zbudowane w taki sposób, żeby zoptymalizować technologie walcowania profilu aluminiowego z przegrodą termiczną
  • System powiązanych kaskadowo profili krokwi, płatwi oraz profili zawiasowych, w taki sposób, żeby zapewnić optymalny system odwodnienia i wentylacji oraz łatwość montażu i prostą obróbkę warsztatową krokwi
  • Całkowita wodo-wiatroszczelność poprzez wprowadzenie ciągłych membran EPDM, które jednocześnie odcinają powietrze zewnętrzne zimne od profili wewnętrznych aluminiowych
  • Dla systemu krokwi zewnętrznych i wewnętrznych stałe punkty obrotu pomiędzy belką okapu, kalenicą a profilami zawiasowymi, gwarantujące swobodny obrót dachu w zakresie od 7 do 45° oraz umożliwiające łatwe maskowanie przejścia ściana – dach i ograniczające znacznie liczbę potrzebnych profili
  • Powiązanie MB-WG60 z systemem profili ściany osłonowej MB-SR50
  • Profil rynny dołączany do profilu belki okapu umożliwia uproszczenie wykonania profilu z przegrodą termiczną o dużych gabarytach zewnętrznych oraz daje możliwość łatwego tworzenia dowolnego kształtu rynny w zależności od wymagań klientów, na początek dostępne są dwa rodzaje rynny zapewniające styl klasyczny i nowoczesny
  • Szeroki zakres szklenia – od 20 do 40 mm
  • Zapewnienie wszystkich urządzeń w systemie gwarantujących właściwą wentylację, jak również wymianę powietrza, ogrzewanie i utrzymanie optymalnego klimatu.

Ogrody zimowe