Technologia SE

Firma Partner w zakresie okien i drzwi z PVC wprowadziła nową technologię Safe&Easy (SE). Technologia oparta jest na ogranicznikach szyb, dzięki którym produkowane wyroby charakteryzują się lepszymi parametrami ochronnymi, w tym zwiekszoną odpornością na włamanie.
Główne cechy nowej technologii:
• oparta na mechanicznym zabezpieczaniu pakietów szybowych przed wypchnięciem, nie ustępuje metodom chemicznym opartym na klejeniu. Zabezpieczenie szyb w nowej technologii spełnia wymagania normy PN-EN 1627w zakresie odporności na włamanie co najmniej dla klasy RC2;
• daje wartość dodaną w postaci zwiększenia sztywności podłużnej słupków i przewiązek, co jest szczególnie ważne w konstrukcjach o znacznych gabarytach narażonych na duże parcie i ssanie wiatru;
• usztywnienie ramy skrzydła na tym samym poziomie, co wklejenie oszklenia za pomocą taśmy lub klejów, lecz w przeciwieństwie do nich stanowią połączenie rozłączne, co pozwala na wymianę oszklenia;
• nie ingeruje w otwory technologiczne konstrukcji okiennych, co może nastąpić przy połączeniach klejowych, przy których bardzo trudno przewidzieć lub kontrolować sposób samoistnego przemieszczania się spoiny do czasu jej stabilizacji;
• prosty montaż i demontaż „ograniczników” pozwala na prawidłowe zamocowanie dużych i ciężkich szklanych pakietów zespolonych w konstrukcjach nieotwieralnych o podwyższonej odporności na włamanie lub właściwościach ochronnych na miejscu zabudowy, także w warunkach zimowych (aplikacja kleju w ujemnych temperaturach jest niemożliwa).